/ / / Dracula astuta

Dracula astuta

Out of stock

Dracula astuta¸ (Rchb.f.) Luer 1978

Characteristics:

Source: d (division)
Temperature: g (moderate)
Region: cam (Central America)
Cultivation: p (in pot)

15.00